abc Bildungszentrum
Intenzivni kurs engleskog jezika (A1- C2)-- dnevni kurs

Na časovima ćete raditi na govoru, slušanju, čitanju, pisanju, izgovoru, gramatici i vokabularu. Naš cilj je da poboljšamo preciznost i tečnost govora, sa naglaskom na efikasnost komunikacije.

Ciljna grupa:

Osobe kojima je znanje engleskog jezika potrebno iz poslovnih razloga ili radi razvijanja jezičkih sposobnosti u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Ciljevi: Osposobljavanje za nezavisnu upotrebu jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. Razvijanje jezičkih veština koje su vam potrebne za dostizanje nivoa znanja jezika, u personalizovanim modulima učenja.
   
Nivo: Abc Bildungszentrum posebno naglašava važnost tačnog određivanja nivoa znanja radi postizanja optimalnog uspeha. Test klasifikacije idealno se sprovodi preko vaše aplikacije. Kontaktirajte nas radi određivanja termina.
   
Trajanje:

Možete upisati više od modula koji traje 4 nedelje i postići viši plasman nakon uspešnog završetka modula.

Učesnici:

5-12 maks.

Profesori: Predavačii sa završenim fakultetom (samo izvorni govornici) sa velikim iskustvom u podučavanju.
   
Raspored:

Ponedeljak- petak, od 11:00 do 14:00 ili od 14:00 do 17:00 (vremenski interval zavisi od plana za kursni nivo)

   
Datumi početka nastave:
27.09.2017 - 24.10.2017  4 Wochen  60 UE  € 480,--
25.10.2017 - 21.11.2017  4 Wochen  60 UE  € 480,--
22.11.2017 - 19.12.2017  4 Wochen  60 UE  € 480,--
10.01.2018 - 06.02.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
07.02.2018 - 06.03.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
07.03.2018 - 03.04.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
04.04.2018 - 02.05.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
08.05.2018 - 05.06.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
06.06.2018 - 03.07.2018  4 Wochen  60 UE  € 480,--
   
Diploma: abc sertifikat
   
Cena kursa: € 480,--
Sa svakim produženjem od 4 nedelje, dobijate cenu sa popustom u iznosu od EUR 420,--. Materijal za učenje ulazi u cenu.