abc Bildungszentrum
Kurz nemeckého jazyka (A1 - C2) - ranné lekcie - intenzívny kurz

Všeobecné kurzy nemeckého jazyka (A1 - C2) sa zameriavajú na zlepšenie Vašej nemčiny po každej stránke. Na lekciách budete pracovať na hovorení, počúvaní, čítaní, písaní, výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe. Našim zámerom je zlepšiť Vašu presnosť a plynulosť s dôrazom na účinnú komunikáciu.

Cieľová skupina:

Ľudia, ktorí potrebujú nemčinu na pracovné účely alebo na vylepšenie jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ciele: Schopnosť samostatne používať jazyk v každodenných a profesionálnych situáciách. Svoju úroveň jazyka dosiahnete v personalizovaných výučbových moduloch rozvíjajúcich jazykové schopnosti.
   
Úroveň: Jazykový inštitút abc kladie veľký dôraz na maximálne presné stanovovanie úrovne na zabezpečenie optimalizácie Vášho úspechu. Test na stanovenie úrovne vypracujete v ideálnom prípade pri prihlásení sa. Kontaktujte nás za účelom dohodnutia stretnutia, prosím.
   
Trvanie:

Môžete sa zapísať na viac ako jeden 4-týždňový modul a po úspešnom ukončení postúpite o jednu úroveň.

Účastníci:

5-12 max.

Lektori: Lektori s univerzitným vzdelaním (len rodení hovorcovia) s vynikajúcimi skúsenosťami s učením.
   
Harmonogram:

Pondelok-Piatok 8.00-11.00 B1-C2; Pondelok-Piatok 14.00-17.00 A1-A2;

   
Začiatok:
29.09.2021 - 26.10.2021  4 Wochen  60 UE  € 390,--
27.10.2021 - 23.11.2021  4 Wochen  60 UE  € 390,--
24.11.2021 - 21.12.2021  4 Wochen  60 UE  € 390,--
12.01.2022 - 08.02.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
09.02.2022 - 08.03.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
09.03.2022 - 05.04.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
06.04.2022 - 03.05.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
04.05.2022 - 31.05.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
01.06.2022 - 28.06.2022  4 Wochen  60 UE  € 390,--
   
Certifikát: certifikát abc
   
Poplatok za kurz: € 390,--
Pri každom predĺžení o 4 týždne získate zníženú cenu € 360,-. V cene sú zahrnuté všetky materiály.