abc Bildungszentrum
Kurz nemeckého jazyka (A1 - C2) - ranné lekcie - intenzívny kurz

Všeobecné kurzy nemeckého jazyka (A1 - C2) sa zameriavajú na zlepšenie Vašej nemčiny po každej stránke. Na lekciách budete pracovať na hovorení, počúvaní, čítaní, písaní, výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe. Našim zámerom je zlepšiť Vašu presnosť a plynulosť s dôrazom na účinnú komunikáciu.

Cieľová skupina:

Ľudia, ktorí potrebujú nemčinu na pracovné účely alebo na vylepšenie jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ciele: Schopnosť samostatne používať jazyk v každodenných a profesionálnych situáciách. Svoju úroveň jazyka dosiahnete v personalizovaných výučbových moduloch rozvíjajúcich jazykové schopnosti.
   
Úroveň: Jazykový inštitút abc kladie veľký dôraz na maximálne presné stanovovanie úrovne na zabezpečenie optimalizácie Vášho úspechu. Test na stanovenie úrovne vypracujete v ideálnom prípade pri prihlásení sa. Kontaktujte nás za účelom dohodnutia stretnutia, prosím.
   
Trvanie:

Môžete sa zapísať na viac ako jeden 4-týždňový modul a po úspešnom ukončení postúpite o jednu úroveň.

Účastníci:

5-12 max.

Lektori: Lektori s univerzitným vzdelaním (len rodení hovorcovia) s vynikajúcimi skúsenosťami s učením.
   
Harmonogram:

Pondelok-Piatok 8.00-11.00 B1-C2; Pondelok-Piatok 14.00-17.00 A1-A2;

   
Začiatok:
31.05.2023 - 27.06.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
05.07.2023 - 01.08.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
02.08.2023 - 29.08.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
30.08.2023 - 26.09.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
27.09.2023 - 24.10.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
25.10.2023 - 21.11.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
22.11.2023 - 19.12.2023  4 Wochen  60 UE  € 390,--
   
Certifikát: certifikát abc
   
Poplatok za kurz: € 390,--
Pri každom predĺžení o 4 týždne získate zníženú cenu € 360,-. V cene sú zahrnuté všetky materiály.