abc Bildungszentrum
Kurz nemeckého jazyka (A1 - C2)- večerné lekcie

Všeobecné kurzy nemeckého jazyka (A1 - C2) sa zameriavajú na zlepšenie Vašej nemčiny po každej stránke. Na lekciách budete pracovať na hovorení, počúvaní, čítaní, písaní, výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe. Našim zámerom je zlepšiť Vašu presnosť a plynulosť s dôrazom na účinnú komunikáciu.

Cieľová skupina:

Ľudia, ktorí potrebujú nemčinu na pracovné účely alebo na vylepšenie jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ciele: Schopnosť samostatne používať jazyk v každodenných a profesionálnych situáciách. Svoju úroveň jazyka dosiahnete v personalizovaných výučbových moduloch rozvíjajúcich jazykové schopnosti.
   
Úroveň: Jazykový inštitút abc kladie veľký dôraz na maximálne presné stanovovanie úrovne na zabezpečenie optimalizácie Vášho úspechu. Test na stanovenie úrovne vypracujete v ideálnom prípade pri prihlásení sa. Kontaktujte nás za účelom dohodnutia stretnutia, prosím.
   
Trvanie:

Môžete sa zapísať na viac ako jeden 8-týždňový modul a po úspešnom ukončení postúpite o jednu úroveň.

Účastníci:

5-12 max.

Lektori: Lektori s univerzitným vzdelaním (len rodení hovorcovia) s vynikajúcimi skúsenosťami s učením.
   
Harmonogram:

Utorok + Štvrtok, 18.00-20.45

   
Začiatok:
31.08.2021 - 21.10.2021  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 350,--
28.10.2021 - 21.12.2021  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 350,--
18.01.2022 - 10.03.2022  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 350,--
15.03.2022 - 05.05.2022  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 350,--
10.05.2022 - 07.07.2022  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 350,--
   
Certifikát: certifikát abc
   
Poplatok za kurz: € 350,--
V cene sú zahrnuté všetky materiály. Pri každom predĺžení o 8 týždňov získate zníženú cenu € 330,-