abc Bildungszentrum
kurs nemačkog jezika (A1 – C2)- - Večernja nastava

kursevi opšteg nemačkog jezika (A1 – C2) usmereni su na poboljšavanje svakog aspekta vašeg znanja nemačkog jezika. Na časovima ćete raditi na govoru, slušanju, čitanju, pisanju, izgovoru, gramatici i vokabularu. Naš cilj je da poboljšamo preciznost i tečnost govora, sa naglaskom na efikasnost komunikacije.

Ciljna grupa:

Osobe kojima je znanje nemačkog jezika potrebno iz poslovnih razloga ili radi razvijanja jezičkih sposobnosti u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Ciljevi: Osposobljavanje za nezavisnu upotrebu jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. Razvijanje jezičkih veština koje su vam potrebne za dostizanje nivoa znanja jezika, u personalizovanim modulima učenja.
   
Nivo: Abc Bildungszentrum posebno naglašava važnost tačnog određivanja nivoa znanja radi postizanja optimalnog uspeha. Test klasifikacije idealno se sprovodi preko vaše aplikacije. Kontaktirajte nas radi određivanja termina.
   
Trajanje:

Možete upisati više od modula koji traje 8 nedelje i postići viši plasman nakon uspešnog završetka modula

Učesnici:

5-12 maks.

Profesori: Predavačii sa završenim fakultetom (samo izvorni govornici) sa velikim iskustvom u podučavanju.
   
Raspored:

Utorak + Četvrtak, 18.00-20.45

   
Datumi početka nastave:
31.10.2023 - 21.12.2023  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 380,--
16.01.2024 - 07.03.2024  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 380,--
12.03.2024 - 02.05.2024  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 380,--
07.05.2024 - 04.07.2024  8 Wochen Di + Do  48 UE  € 380,--
   
Diploma: abc sertifikat
   
Cena kursa: € 350,--
Materijal za učenje ulazi u cenu. Sa svakim produženjem od 8 nedelja, dobijate cenu sa popustom u iznosu od EUR 330,--